Mærkesag

05 Selskabsskat Afløses Af 1% Transaktions-Afgift På Digitale Penge Transaktioner

Selskabsskat afløses af 1% digital omsætningsafgift på digitale pengetransaktioner.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Digitale transaktionsafgifter som værktøj til effektivt at bedre nationaløkonomien.

Transaktions-afgift (1%) på alle digitale penge transaktioner ind og ud af danske bankkonti afløser selskabskatten.

(I dag betales selskabsskat næsten udelukkende af mindre danske virksomheder. Udenlandske virksomheder benytter sig af reglerne om ”Transfer Pricing” til at undgå at betale selskabsskat).
Det er et krav til alle virksomheder, at de skal foretage alle deres transaktioner for så vidt angår Danmark på konti i Danmark.
_____

NB: Dette forslag er indkomstneutralt for statens indtægter.
Selskabsskatten afskaffes, det vil give flere selvstændige, flere virksomheder og flere jobs.
Det vil lette den administrative byrde betragteligt for alle selvstændige.
Selskabsskatten erstattes af en digitalomsætningsafgift på 1% på alle digitale pengetransaktioner, dette vil forårsage at alle virksomheder og personer, der har økonomisk aktivitet i Danmark, bidrager ligeligt til fællesskabet.
I dag betales en uforholdsmæssig stor andel af selskabsskatten af mindre danske virksomheder, mens især store udenlandske virksomheder i stor udstrækning benytter sig af de meget lempelige regler for ”transferpricing” og ”facturing” imellem internt forbundne virksomheder til således at minimere deres skattebyrde i Danmark.