Mærkesag

07 Indkomstskat Fjernes Gradvist

Indkomstskat Fjernes Gradvist.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Et effektivt og fair finansielt system.

I stedet forhøjes arbejdsmarkedsbidraget til effektivt 33% af indkomster over DKK 120.000.

Idet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag indføres og sættes til DKK 120.000. Således betales 0% i skat af de første kr 120.000 man tjener.

Værdien af personlige fradrag forsvinder og alle mennesker får en marginal skatteprocent på 33%.

Det er målet at arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fuldstændigt, i takt med at de Offentlige Finanser forbedres.

Således bør mennesket hverken betale rente eller indkomstskat på sigt. Ressourcer, forbrug, OMS og digitale pengetransaktioner beskattes i stedet.
_____

Indkomstskat blev i sin tid indført for at finansiere krig og betale renter. Vi ønsker absolut ikke at føre krig på nogen måde med undtagelse af selvforsvar, hvis vi bliver angrebet. Ligeledes bør mennesker slet ikke betale renter (se mærkesag nr 2).

Vi ønsker at fjerne indkomstskatten, da det begrænser menneskets frihed til at råde over sin egen tid og produktion.

Det fremføres, at indkomstskatten bidrager til social retfærdighed, men hvis man stopper op og gør status, så kan man konstatere, at det modsatte er sket. Færre og færre mennesker ejer mere og mere, og middelklassen bliver mindre og mindre.

I stedet mener vi man bør beskatte forbrug, ressourcer og digitale pengetransaktioner. Herudover vil en stor del af statens indtægter komme via den enorme tilvækst og multiplikatoreffekt, som pengeskabelsen vil bidrage til, når den kommer alle mennesker til gode, i stedet for som i dag hovedsageligt går ind i mursten til gavn for ejendomsspekulanter (se mærkesag nr 1).

I første omgang laves blot en omlægning af indkomstskatten, således at værdien af alle fradrag bliver til 0%.  

Beregning af skatten for indkomster over kr 120.000: 50 til skat+100 i indkomst= 50/150 = 1/3 = 33% af indtægter over DKK 120.000. Arbejdsmarkedssatsen sættes til 50% for indkomster over kr 120.000, hvilket vil give en effektiv skatteprocent på 33%.

Bundfradraget giver 0% skat op til DKK 120.000. Og derpå en flad skatteprocent på effektivt 33% af indtægter over kr 120.000.

Denne skat nedsættes løbende over en så kort årrække som muligt indtil den rammer 0%. Det er en skrøne, at indkomstskatten bidrager til social retfærdighed. Det er et værktøj, der bliver brugt til at spille vælgerne ud imod hinanden i en falsk rød/blå opposition. Skat lidt op det ene år, lidt ned det næste, imens tages fokus væk fra det vigtige:

Pengeskabelsesprivilegiet, digitale omsætningsafgifter og OMS. Pengeskabelsesprivilegiet og digitale omsætningsafgifter på penge vil bidrage meget mere til at alle kan have et værdigt liv, simpelthen ved at løfte bundindkomstniveauet betragteligt samt sikre en stabil økonomisk vækst ved en mere hensigtsmæssig pengeskabelse til gavn for hele samfundet.