Mærkesag

09 Grønne Afgifter På EL Og Vand Halveres

Grønne afgifter på EL og vand halveres.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Forbrugerne skal ikke alene bære afgiftsbyrden; den skal virksomhederne dele.

Det tabte provenu herfra søges geninddrevet af en NY Grøn Afgift på alle firmaer, der opererer i Danmark, ligeligt fordelt efter en fordelingsnøgle målt på firmaernes omsætning i Danmark de foregående fem år.
_____

Vi mennesker bliver fyldt med løgne af politikere og udenlandsk ejede “frie” medier om, at det er os mennesker, der er skyld i al den forurening, global opvarmning og destruktion af kloden, der foregår i alarmerende omfang.
Det er bevisligt løgn.
Det er virksomhederne, der er skyld i langt hovedparten af forureningen og destruktionen af naturen. Især de store multinationale selskaber.
Derfor mener vi i JFK – Jorden Frihed Kundskab, at det er på tide at virksomhederne betaler halvdelen af omkostningerne. Vi mener også, at virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, skal tvangslukkes øjeblikkeligt. De skal ikke længere blot have mulighed for at betale sig fra det, når de en sjælden gang bliver fanget.

NB! Som alle andre forslag fra JFK – Jorden Frihed Kundskab er dette forslag indkomstneutralt.