Mærkesag

14 Nej Til Krig

Nej til krig.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Det danske Forsvar skal kun udøve forsvar.

Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning + efterfølgende godkendt ved et flertal i FN. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

NATO-landene pålægges i fællesskab at betale for en fuldstændig reetablering af ødelagte bygninger og natur i de lande, de har angrebet – så vidt muligt med brug af lokalt erhvervsliv. NATO-landene hensætter passende beløb til investering i studier i, hvorledes man renser naturen for effekten af våben, man har brugt.

Alle lande – også NATO-landene – skal overholde Genève-Konventionen for krigsførelse. Borgere fra alle lande – også NATO-landene – skal kunne retsforfølges for krigsforbrydelser ved den internationale domstol i Haag.

Økonomiske sanktioner mod lande med tortur og dødsstraf.

Det er skammeligt, at Danmark har deltaget i samtlige beviseligt ulovlige, krigsforbryderiske, plyndringskrige startet af USA og NATO i de sidste 15 år. Alle disse krige har det tilfælles, at de er blevet startet på en intens kampagne af beviselige medieløgne. Det må slutte, og der skal nedsættes en kommission, der undersøger, om der er foretaget tilstrækkeligt med kriminelle handlinger til at sigtelse kan rettes for den internationale domstol i Haag. Dette gælder helt specifikt politikere og ledende personale i medieverdenen.