Mærkesag

19 EU Er Styret af En Ikke-Folkevalgt Kommission

EU skal ikke være styret af en ikke-folkevalgt kommission.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Danmark skal ikke deltage i udemokratiske supranationale økonomiske sammenslutninger.

EU er ikke demokratisk, men styret af en Kommission, derfor ønsker vi en DAXIT.

I dag har Europa-Parlamentet stort set intet at skulle have sagt. Det er den ikke-folkevalgte Kommission, der træffer alle beslutninger og laver alle lovene. I sin nuværende opbygning er EU ikke demokratisk og JFK21 – JordenFrihedKundskab kan ikke støtte denne udemokratiske konstruktion. Vi vil stemme for et DAXIT. Og efter et DAXIT lave bilaterale aftaler, der ikke fratager Danmark sin suverænitet til at bestemme over sit eget område uden indblanding fra ikke-folkevalgte bureaukrater i et andet land.

a) I et potentielt Europæisk samarbejde bør Kommissionen udelukkende udføre administrativt arbejde.

b) Ministerrådene bør udelukkende være samarbejdsorgan med henblik på at udføre et folkevalgt Europa-Parlamentets beslutninger så effektivt som muligt.

c) ECB (den Europæiske Centralbank) underlægges Finansministrene i Ministerrådet.
_____

George Soros besøgte EU Kommissionen 42 gange i 2017.