Mærkesag

21 Sundhed

Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og farmaceutika.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og farmaceutika.

Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også uddanne i naturlig upatenterbar medicin og sund kosts helbredende virkning.

5G må aldrig introduceres i Danmark, da det er ekstremt sundhedsfarligt.

Vacciner skal indeholde en varedeklaration, herunder om den indeholder formaldehyd, kviksølv, aluminium eller andre kræftfremkaldende og sundhedsskadelige ingredienser. Ligeledes om de indeholder aborter og er lavet på døde kyllinger eller aber, samt hvilke vira disse indeholder. Producenter af vacciner skal igen kunne sagsøges, hvis vaccinen påfører skade.

Sundhedsstyrelsen og praktiserende læger må ikke sponsoreres af medicinalvareindustrien.

Forskere, der har modtaget økonomisk støtte eller sponsorater, skal offentliggøre det i deres afhandlinger.

En omsætningsafgift på 10% på al patenterbar syntetisk medicin og al naturlig upatenterbar medicin indføres. Hele provenuet herfra bruges til at forske i både patenterbar medicin og naturmedicin. Resultatet heraf stilles til rådighed for alle.

Der undersøges om den Schweiziske model, hvor ”pengene følger patienten”, (det vil sige at patienten vælger den mest passende behandling), er bedst.
Medicinalvarefirmaer, der er idømt bødestraf eller har indgået ”out of court”-settlement til mere end USD 1 mia som følge af at have sendt sundhedsfarlig medicin på markedet, skal skrive det på alle deres produkter i mindst 10 år. I særligt grove tilfælde kan firmaet tvangsopløses og alle værdier frasælges. Et eventuelt overskud herfra udbetales til aktionærerne.

Ingen – hverken mennesker eller firmaer – kan tage patent på liv. Hvis man vil forske i genmanipulation, skal det ske til hele menneskehedens fordel.

Vi er ligeledes principielt imod microchipning af mennesker.

Vi ønsker at der maksimum må være 30 km til en skadestue.

Producenter af allopatisk medicin kan kun markedsføre produkter såfremt de tager ansvar for sikkerheden ved anvendelsen af disse i modsætning til i dag, hvor f.eks. producenter af vacciner fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.