Mærkesag

22 Landbrugspolitik

Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.

Alle pesticider forbydes.

Landbruget skal være 100% GMO frit – også dyrefoder. Meget gerne biodynamisk.

Vi arbejder hen imod øget fokus på at genoprette økosystemer, herunder via permakultur.

Landbrug der nedbryder topsoil/humuslaget nedlægges.

Dyr i landbruget skal have bedre vilkår, herunder adgang til at komme udendørs.

Dyr må ikke lide på noget tidspunkt under slagtningen.

Vi ønsker en landbrugsreform med lettere adgang til at opsplitte landbrug indføres, således at der kommer flere mindre landbrug.

Bopælspligt genindføres i landbruget for ejerne.

Planten hamp lovliggøres at udnytte til de utallige formål, den kan benyttes til, herunder som erstatning for petrokemiske produkter, stål, plastic, madvarer, tøj med meget mere.