Mærkesag

23 Miljøpolitik

Miljøpolitik.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Virksomheder, der forurener, skal løbende hensætte passende beløb til at dække anslåede omkostninger til rensningen. I særligt grove tilfælde kan virksomheder tvangsopløses.

Lettere adgang for stater til at søge erstatning hos ejerne af virksomheder, der forurener. (F.eks. venter 160.000 miner i USA på at blivet renset, idet ejerne har tømt virksomheden, der ejede minerne for værdier og ikke afsat passende beløb til rensning).

Aktionærer i stærkt forurenende virksomheder, hæfter solidarisk for rensningen af naturen. Der arbejdes globalt på, at man skal kunne beskatte aktionærerne 20 år tilbage i tiden, hvis ikke der blevet hensat tilstrækkelige beløb til oprensningen.

Vejrmodifikation og geo-engineering kan principielt kun tillades af et flertal i Folketinget, og derpå godkendt af en folkeafstemning. Derpå skal hvert enkelt forsøg på at modificere vejret debatteres offentligt i Folketinget, og kræver et flertal på 2/3 af Folketingets medlemmer.

Faktisk er der i Nürnbergkonventionen skrevet, at forsøg med hele grupper eller dele af befolkningen kun må foregå med individuelt indforstået samtykke. Dette gælder således også i Danmark.