Mærkesag

24 Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Folkeskolereform, hvor tre årgange slås sammen i større ”hjemmeområder” med ca. 80 elever og dermed også minimum 5 – 8 lærere med store fællesrum, køkkener med undervisning og økohavebrug til eleverne. (Der er pt. 1 lærer per 10 elever i Folkeskolen).

Børnene kommer frit/flex-tid mellem 8 – 10, hvor de har ”egen tid” til fordybelse. Undervisning mellem 10 – 14 hvor børnene bliver undervist på et niveau, der passer til dem hver især. Mellem 14 – 17 ligeledes ”egen tid” til fordybelse, sport, kunst og andet. Børnene kan gå hjem kl. 14 eller blive længere, hvis de vil.

Unge mennesker skal lære at tænke kritisk og belønnes herfor ved karaktergivningen. Samfundet har brug for unge mennesker, der kan tænke ”ud af boksen”.

Børnene undervises med hensyntagen til hvert barns individuelle indlæringsmønster/-system således, at alle børn så vidt muligt opnår deres fulde potentiale.

Undervisningen baseres så vidt muligt på Trivium og ikke udenadslære:
www.triviumeducation.com

Der skal undervises i medielogik og medieløgne og propaganda.

Der skal undervises i, hvem der finansierer begge parter i en krig.

Al mobning er forbudt. Skoleinspektøren drages til ansvar for, at mobning ikke forekommer.

Ligeledes lettere adgang til hjemmeundervisning og lokale mindre privatskoler i lokalrådene/sognene.

Det undersøges om en ”pengene-følger-barnet-model” kunne virke.

Alle skoler skal tilbyde WIFI-fri undervisning. Man kan bruge fibernet og eventuelt LIFI.

Vi skal have en skole, hvor børnene kan lide at være. Hvor den vigtigste opgave er at bevare børns selvværd. Med selvværdet intakt er indlæring meget nemmere. Derpå skal lærerne undervises i, hvorledes man tager udgangspunkt i og viser hensyn til hvert enkelt barns indlæringssystem. Herunder om barnet lærer bedst ved at se, høre eller gøre/røre ting. Om barnet lærer bedst om morgenen eller senere op ad formiddagen. Om barnet lærer bedst siddende eller liggende. Med mange flere udflugter og lærerige oplevelser inkluderet i undervisningen, herunder museumsbesøg, skuespil, mini-landbrug, madlavning, sløjd. Man bør så vidt muligt tage udgangspunkt i barnets interesser og undervise i forskellige fag der understøtter den interesse.