Mærkesag

27 Politi

Politi.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Politiet decentraliseres, således at der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd.

Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. Og der skal være en uafhængig instans, der vurderer om politiet efterforsker voldskriminalitet i tilstrækkelig grad.
_____

Lov og orden er et af fundamenterne for et velfungerende samfund. For at politiet bedst kan varetage sin vigtige opgave, mener vi at også her vil decentralisering være at foretrække. Det vil give mere nærhed og ofte et bedre beslutningsgrundlag, hvis politiet kender nærmiljøet endnu bedre end de gør i dag.

Desuden mener vi, det er forkert, at man i dag straffer økonomisk kriminalitet hårdere end kriminalitet imod mennesker. Og at man straffer mennesker hårdere end virksomheder. Mennesker kommer i fængsel, men virksomheder får ofte blot en bøde, eller hvis de er hjemmehørende i udlandet ofte ingen konsekvens.

Enhver form for bandekriminalitet slås der hårdt ned på. Alle beboere i Danmark har ret til at nyde et fredeligt liv uden at bekymre sig om bandekriminalitet.