Mærkesag

28 Religion Er En Privat Sag

Religion er en privat sag.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Staten er sekulær.

Danmark kan på ingen måde regeres af religion. Denne regel gælder for politikere, dommere og ledende embedsmænd i det offentlige.
_____

Her tænkes specielt på medlemmer af hemmelige loger, hvor medlemmerne skal sværge troskab med sit liv over sin familie og sit land til logen, sekten og alle der har en højere grad end dem selv, og hvor når man kommer højt nok op i graderne får at vide at det er Lucifer man tilbeder. Det er indenfor Kristendommen frimurerne og illuminati, indenfor katolicismen er det Knights Templars og Jesuitter, indenfor jødedommen er det de jøder, der følger Talmud bogstaveligt også ofte kaldet Shabbatei Zevi følgere og Chabad Lubavitcher, og indenfor Islam er det wahabiister og Muslim Brotherhood.

Alle ordentlige fredelige kristne, muslimer, jøder og andre trosretninger, herunder ateister/scientister, deister og agnostikere, der alle har tilfælles at de bekender sig til at lave verden bedre, og som ikke har sværget hemmelig troskab og lydighed andetsteds, er naturligvis velkomne i offentlige hverv, sålænge deres tro er noget de praktiserer uden for deres arbejdstid.

Igen man kan ikke sværge troskab til en eller anden kendt eller ukendt person eller magt og påstå, at man kan varetage befolkningens interesser med fuld habilitet, hvis man tilhører en af ovennævnte luciferiske sekter og loger.

Hele den danske befolkning, troende og ikke-troende, opfordres til at bede de overvejende muslimske lande om tilgivelse for de kriminelle gerninger et enigt Folketing har udført på vores lands vegne i de ulovlige angrebs – og plyndringskrige, som alle skete og lykkedes gennemført ved hjælp af intense medieløgne. Der er brug for aktiv brainstorming om, hvorledes vi bedst kan kompensere disse lande og således genoprette vores identitet som et fredeligt næstekærligt folk baseret fra gammel tid på kristne værdier i vores identitet, herunder ikke mindst: Du må ikke slå ihjel.