Mærkesag

01 Pengeskabelsen

Staten skal kontrollere pengeskabelsen og dermed den økonomiske udvikling, ikke bankerne.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Kontrollen med og gevinsten ved pengeskabelsen tilbage til folket.

Mærkesag nummer 1 - Folkeejet Nationalbank

Økonomisk politik

A. Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter.

1) Pengemængden øges med 4% om året: (DKK 80 Mia. pr år). Danmarks BNP er ca kr 2.000 Mia.

2) Se forslaget på Island: ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’ https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.

3) Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Denne aktie kan ikke pantsættes, sælges eller gå i arv.

4) Alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophører. Eftersom pengeinstitutter fremover ikke længere står for landets pengeskabelse men udelukkende vil være formidlere af kapital mellem låntagere og opsparere kan banker ved fremtidige bankkriser således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.

5) Ens nuværende privatejede bank kan man give fuldmagt til sin konto i den folkeejede nationalbank, således at alt i praksis bliver som nu med PBS og internetbank.

6) Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia.) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende. Dette kan ske fra den nye Nationalbank eller direkte fra Finansministeriet på borgerens bankkonto.

7) 2% af BNP (DKK 2.000 Mia. 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.

B. I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.

1) Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia.) som pt (2015) er i omløb forsvinder i takt med at lånene tilbagebetales, disse penge skal udstedes igen for at undgå et kollaps i pengemængden til skade for landets økonomiske udvikling. Derfor omlægges disse i takt med at de forsvinder til statslige penge. Hvis denne omlægning foretages over 12 år så vil der være tale om DKK 87 Mia. pr år i 12 år og disse penge kreeres ved at blive udbetalt som borgerdividende direkte til borgernes konto i den Folkeejede Nationalbank.

2) I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til Statslige rentefrie penge uden gæld).

3) Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren.

Pengeskabelses-bedraget v/Mads Palsvig, Foredrag i Roskilde.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

“Pengeskabelsen skal komme alle ligeligt til gode”. Vi har beregnet det konservativt til kr 2.500 per borger per måned, skattefrit.

Ideen er baseret på Frossti Sigurjonsson rapport på Island.

Man kunne se på at give flygtninge, der vender hjem borgerdividende i en årrække, som kompensation og erstatning for de ulovlige krige Danmark har deltaget i, og samtidig for at sikre en værdig hjemvenden for de der måtte ønske, at tage tilbage og deltage i genopbygningen af de lande, et enigt Folketing besluttede at destruere. En genopbygning som JFK – Jorden Frihed Kundskab mener, at vi bør deltage i som erstatning for de ulovlige handlinger i form af angrebs – og plyndringskrige, som et enigt Folketing valgte at sende vores bombefly og soldater afsted og deltage i. Til trods for at der var et klart flertal i befolkningen IMOD disse uhyrlige morderiske destruktive menneskefornedrende krige.

Herunder en video mere af et foredrag om Pengeskabelsen.

1. del Mads Palsvig København 28. oktober 2016.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21