Mærkesag

03 Overførselsindkomst

Overførselsindkomstområdet effektiviseres, gevinsten går til de svageste.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Tilbundsgående effektivisering og afbureaukratisering af overførselsindkomstområdet.

Borgerdividenden fra Pengeskabelsen udbetales oveni de nuværende satser på overførselsområdet.

Den økonomiske gevinst ved at effektivisere overførselsindkomstområdet tilfalder 100% modtagere af overførselsindkomst. Bureaukratiet er enormt, regelvirvaret endnu større. Der skal fokus på forenklinger i hele området.

Indsats på at flytte jobs i den offentlige sektor fra ”kolde hænder” til ”varme hænder”.

For hver ny lov eller regulering skal mindst to fjernes, gerne flere.
_____

Det er vigtigt, at der er tale om “Borger Dividende” og ikke “Borger Løn”, fordi vi har ordet “Frihed” i vores partinavn. Borger Dividende anerkender borgeren som det væsentligste og over staten og ved at give borgeren ejerskab over pengeskabelsen fremfor staten, demonstreres for een gang skyld det faktum, at staten er alle os borgere i fællesskab. “Borger Løn” indikerer at borgerne er under staten og taknemmeligt modtager almisser.

Der er stor forskel på at modtage almisser og dividender!

Spørg Mærsk hvad han helst vil kalde sine olieindtægter.

Borgerdividenden fra pengeskabelsen betales til alle. Fordi alle har lige ret til den.

Den enorme økonomiske besparelse ved at forenkle overførselsindkomstområdet skal kun komme modtagere af overførselsindkomster til gode. Alle har ret til et værdigt liv i tryghed og harmoni.

Vores skattepolitik vil rigeligt kompensere alle de danskere, der er i arbejde, og de der eventuelt ønsker at åbne selvstændig virksomhed. JFK – Jorden Frihed Kundskab’s mærkesager er win win for alle, undtagen den lille 0,001% uber-overklasse af ejerne af de multinationale virksomheder og store ejendomsspekulanter.

Fjernelsen af så meget af bureaukratiet som muligt og forenklingen af reglerne på overførselsområdet, skal 100% komme de laveste satser på overførselsområdet til gode.

Dette vil være stærkt medvirkende til at sikre alle et værdigt liv.

Jorden er rig. Specielt hvis vi holdt op med at støtte politikere og virksomheder, som beviseligt destruerer den.

Administrationen af kontanthjælpen koster mere end der bliver udbetalt. Det er også en ommer.

Modtagerne af kontanthjælp får dels deres andel af effektiviseringsgevinsten på overførselsindkomstområdet dels kr 2.500 i form af pengeskabelsen, så de vil få rig mulighed for selv at tilkøbe sig det kursus eller uddannelse, de hver især måtte ønske sig.

Man kunne se på, hvor mange penge Danmark sparer ved at flygtninge vender tilbage til de lande, vi ulovligt har tæppebombet, og så give disse gode mennesker fuld kompensation i en årrække, eventuelt som direkte økonomisk kompensation, men også til genopbygning, uddannelse og arbejdspladser.